Sunday, September 11

বাংলা/ আজকের কবিতা


Bor0sar prem
Sanjoy rishi


A vabe vijo,je vabe gach veje bar0say/
Avabe amake vija0,je vabe megh vijay amay\
#
hi karnise bose bose,/ tomar class ne0ya dekhe../

Ohe chata hin toruni pakhi/ 
...torun pakhi karnise bose bose,/
 tomar class ne0ya dekhe../
#

#
...nir aaral borsosa tiner chale/ 
tup tup sobdh0 kare...gitarer tale tale/ 
...2mi to manusi pakhi/ 2mr danar palak dia /
amar matha muche da0

No comments:

Post a Comment